Pseudovidenskab i medierne

Tine Brodka Hansen, Emil Fosgaard Lund, Christine Vögeli, Camilla Habo & Lykke Breum Madsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I denne rapport behandles pseudovidenskabens rolle i medierne (afgrænset til blade og magasiner) med Lene Hanssons klumme “Spis dig til mere energi!” som eksempel. Det undersøges, faktuelt og videnskabsteoretisk, hvad forskellen på videnskab og pseudovidenskab er samt hvilke journalistiske retningslinjer, der er for udgivelser af denne karakter, med henblik på at vurdere, hvordan spredning af pseudovidenskab gennem medier kan mindskes. Klummens udsagn analyseres endvidere ud fra ovenstående tilgange, for at vurdere, hvordan casen kan siges at være pseudovidenskabelig. Det konkluderes, at casen er pseudovidenskabelig, idet den gør brug af forældede teoretiske tilgange, ikke lever op til relevante demarkationskriterier for videnskab og at den foruden dette udnytter en relativt udefineret klummegenre, for at undgå at stå til ansvar for indholdet af denne. Det diskuteres på denne baggrund, hvordan pseudovidenskab i medierne kan mindskes ved en revision af medieansvarsloven samt de Vejledende regler for presseskik. Vi vurderer at klarere retningslinjer for de forskellige journalistiske genrers muligheder og begrænsninger samt en klar anmærkning på pseudovidenskabelige publikationer, muligvis vil kunne forhindre en uhensigtsmæssig spredning af pseudovidenskab gennem medierne.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2015
VejlederePoul Erik Hansen