Proust og erkendelsen - en diskussion af litteraturens erkendelsespotentiale og proustiansk kunstsyn

Sofie Kousgaard Andersen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Følgende artikel har til formål at diskutere hvilket erkendelsespotentiale, der ligger i Marcel Prousts På sporet af den tabte tid (1913-1927). Artiklen er centreret omkring et uddrag fra bind fire, der omhandler fortællerens møde med kunstneren Elstir. Derudover inddrages henholdsvis Gilles Deleuze og Miguel de Beisteguis receptioner af Proust. Mere specifikt fokuseres der i artiklen på fortællerens bevidsthed og Yderligere stiller artiklen sig kritisk overfor et af de perspektiver, som Deleuze fremsætter. Navnligt det der har med kunsten som eneste mulige vej for ny erkendelse. Via fænomenologien argumenterer artiklen for et proustiansk kunstsyn, der rummer en ny forståelse for kunstens og erkendelsens samtidighed.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2019
Antal sider16
VejledereEsther Oluffa Pedersen

Emneord

  • Marcel Proust
  • Gilles Deleuze
  • Miguel de Beistegui
  • Litteraturens erkendelsespotentiale
  • Metafor
  • Metamorfose
  • Fænomenologi
  • Merleau-Ponty
  • Kunstsyn