Prostitution i Danmark

Millie Cammilla Weng

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Prostitution in Denmark - Poor slut or independent woman? Criminalization or legalization? The main subject in this project is prostitution in Denmark and the Danish legalisation concerning the subject. First the circumstances and living conditions of the prostitutes´ will be studied. After this the current legalization on the subject will be discussed and it will be discussed whether prostitution should be legalized as a business or criminalized to buy. There have been made some qualitative interviews with different professionals and collected empirical data from different reports, which have made it possible to identify the consequences and possibilities, about the options in two different legalisation solutions. Further more the project wants to give two very different theoretical sights on prostitution, and two different ideological ankles on the subject. In the end of the project it will be concluded that the current Danish legalization on this subject is bad because it is ambiguous, and that we need to decide to criminalize or legalize prostitution in Denmark. Prostitution i Danmark - Stakkels tøs eller selvstændig kvinde? Kriminalisering eller legalisering? Hovedfokus i dette projekt er prostitution i Danmark samt lovgivningen på området. Først vil de prostitueredes omstændigheder og leve forhold blive undersøgt. Efter dette vil den nuværende lovgivning på prostitutionsområdet blive diskuteret og det vil diskuteres hvor vidt prostitution burde lovliggøres som erhverv eller om det at købesex burde kriminaliseres. Der har været lavet kvalitative interviews med forskellige fagfolk og været indsamlet empirisk data fra forskellige rapporter, hvilket har gjort det muligt at identificere konsekvenser samt muligheder, ved valget omkring to forskellige lovgivningsmuligheder. Ydermere vil projektet give to meget forskellige teoretiske syn på prostitution, samt to forskellige ideologiske vinkler. Til sidst i projektet vil det konkluderes at den nuværende danske lovgivning på prostitutionsområdet ikke er god, i og med at den er tvetydig og at vi derfor bliver nødt til at vælge om vi vil kriminalisere eller legalisere prostitution i Danmark.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato12 jun. 2012
VejledereSteen Bergendorff

Emneord

  • Prostitution
  • lovgivning