Projektrapport med fokus på projektstyring: Klimamigranters mentale sundhed

Thea Borschau Offersen, Malene Hørup Fiege Offersen, Laura Elisabeth Spijkers Arlgade, Sika Tunberg Bay & Rebecca Violet Laursen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Formålet med vores rapport har som udgangspunkt været at finde ud af, hvorfor klimamigranter ikke indgår i flygtningekonventionen. Det betyder, at vi i forhold til mental sundhed har kigget på klimamigranters ligheder med krigsflygtninge, eftersom krigsflygtninge har krav på flygtningesta- tus. Hvis klimamigranter har samme mentale lidelser som krigsflygtninge, hvorfor er de ikke be- skyttet af en konvention? For at kunne besvare vores problemformulering og problemstillinger, gør vi brug af en kvalitativ metodegang, i form af to cases og tilhørende resultater. Den ene case hand- ler om klimamigranters mentale helbred i Afrika, Tanzania og den anden handler om krigsflygtnin- ges mentale helbred i Sydafrika, Durban. Ved hjælp af teoretikere, såsom Anton Antonovsky og Ri- chard S. Lazarus, har vi forsøgt at forklare, hvorfor nogle individer er mere sårbare overfor psyki- ske sygdomme end andre. Derudover har vi gjort brug af teorier og fakta fra Ulrich Beck, Jesper Ryberg, Aaron Beck, Martin Seligman og Bessel Van der Kolk. Ved hjælp af en komparativ ana- lyse, undersøger vi ligheder og forskelle hos klimamigranter og krigsflygtninge. Resultatet var, at klimamigranter og krigsflygtninge havde lignende symptomer når det kom til posttraumatisk stress, depression og stress, dog forekom lidelserne som følge af forskellige faktorer, afhængig af om man var migreret på grund af krig eller på grund af klimaforandringer. Afslutningsvis diskuterer vi, hvordan det politiske aspekt spiller en rolle i forhold til ansvaret af klimamigranter og deres ret til flygtningestatus.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2019
Antal sider49
VejledereZoran Lee Pecic

Emneord

  • Klim
  • Klimamigrant