Projekt om Danmarks Statistik

Jonas Peter Sonne & Pauline Samsøe

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekts indhold har sit udgangspunkt i den offentlige organisation, Danmarks Statistik. Projektet vil sætte fokus på en artikelserie som Politiken d. 17. december 2018 udgav, hvilket førte til den såkaldte ”gavesag”. Med udgangspunkt i fagene Projektledelse, og Virksomhedens Organisation, vil projektet ud fra relevante teorier; Beskrive sagens forløb, analysere Danmarks Statistiks udvalgte løsningsstrategier, samt vurdere og diskutere alternative løsningsstrategier. Vi har med udgangspunkt i hermeneutikken, gjort brug af kvalitative metoder såsom dokumentanalyse og det semistrukturerede interview, med det formål at opnå viden om den virkelige verden. Anvendelsen af hermeneutikken i dette projekt har muliggjort en subjektiv tilgang, hvilket især har været nødvendigt i det analyserende og diskuterende afsnit. Anvendelsen af disse metoder, kombineret med de udvalgte teorier, resulterer i et værktøj der kan benyttes til at illustrere de organisatoriske og projektmæssige problemstillinger. Vores analyse peger mod en situation hvor der opstår to forskellige projekter, der med udgangspunkt i en enkelt problemstilling har skabt problemer for Danmarks Statistik. Ydermere vurderes det, at Danmarks Statistik med fordel, kunne have håndteret de to projekter anderledes.

UddannelserErhvervsøkonomi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2019
Antal sider71
VejledereHans Beck