Professionaliseringen af den politiske kommunikation

Line Smidstrup, Josefine Daugaard, Natasha Rasmussen, Rebecca Epstein & Signe Munk

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

This project seeks to investigate how the professionalization of political communication affects the relation between politicians and voters and what the wider democratic consequences of these are. We have analyzed how the power between the mass media and the politicians is distributed and who of these parties sets the political agenda. We have concluded that the development within the massmedia, Danish politics and political communication can have consequences partly on the way the population votes and partly on the parliamentary management chain and therefore the Danish representative democracy. Dette projekt søger at undersøge, hvordan professionaliseringen af den politiske kommunikation påvirker relationen mellem politikere og vælgere, og hvad de bredere demokratiske konsekvenser ved denne er. Vi har analyseret, hvordan magten mellem massemedierne og politikerne er fordelt og hvilken af disse parter, der sætter den politiske dagsorden. Vi har konkluderet at udviklingen indenfor massemedierne, dansk politik og politisk kommunikation kan have konsekvenser, dels for måden hvorpå befolkningen stemmer og dels for den parlamentariske styringskæde og dermed det danske repræsentative demokrati.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2011
VejledereKaren Sjørup

Emneord

  • politik
  • kommunikation