Produktorienteringen i dansk miljøregulering: og livscyklusvurderingers rolle heri

Sidsel Thuren Bödewadt, Morten Grinderslev & Morten Ernstrand

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Denne rapport omhandler den produktorienterede miljøindsats(POM) og de konflikter der eksisterer mellem de politiske intentioner og "den praktiske virkelighed". Konflikter og baggrunden for disse er identificeret gennem to metodetilgange. Den første er en historiske analyse af tre miljøstrategier, - recipient orienteringen, renere teknologi og den produktorienterede miljøindsats. Dette sker med udgangspunkt i Niels Åkerstrøm Andersen og Gudrun Christensens tilgang til diskursanalyse. Den anden supplerende metodetilgang er en praktisk afprøvning af et af POM's virkemidler, hvor LCA er blevet udvalgt. I rapporten konkluderes at konflikterne udspringer af, at POM forsøger at samle tre forskellige systemer; markedssystemet, reguleringssystemet og vidensystemet. Hver af disse systemer har sin strategi, som på identificerede punkter er modsatrettede og derfor i konflikt. Disse konflikter rejser en diskussion om POM’s fremtidige virke og succes. In english: This report regards the integrated product policy and the conflicts existing between the political intentions and the actual implementation. Through two methodological approaches the conflicts are identified and explained. The first method is an historical analysis of the three strategies of environmental regulation in Denmark- the media strategy, cleaner technology, and integrated product policy. The analysis has its theoretical basis in Niels Åkerstrøm Andersen and Gudrun Christensen’s approach to the discourse analysis. The other method is a practical test of one of the means of work of the integrated product policy. The product life cycle analysis was chosen. In the report it’s concluded that the conflicts arises when the integrated product policy tries to connect; the system of regulation, the system of marked and the system of knowledge. Each system has its own strategy, which on identified points are conflicting. These conflicts result in debates regarding the future success of the integrated product policy.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2001
Antal sider184
VejledereHenning Schroll & Lise Drewes