PROBLEMATISKE LØSNINGER AF BØRNS PROBLMER: En undersøgelse af kognitiv adfærdsterapi i behandlingen af børn med angst

Patrick Jørgensen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Denne rapport er en undersøgelse af kognitiv adfærdsterapis (KAT) forståelse og håndtering af børns vanskeligheder, samt hvilke betingelser denne terapi skaber for løsningen af børns problemer. Udgangspunktet er KAT’s anvendelse i behandlingen af angst i barndommen, da denne terapiform med dens evidens-baseret tilgang, er den mest anvendte form for behandling af børns angst. Ud fra et kritisk psykologisk perspektiv undersøges de psykologiske grundantagelser terapiformen beror på, og det påpeges at der forekommer at eksistere en iboende inkongruens mellem den kognitive forståelse af angst, og måden hvorpå angst behandles ud fra behavioristiske indlæringsmetoder. Efterfølgende undersøges en case baseret på behandlingen af niårig Max med angst og ODD, hvor Ian Hacking begreb om human kinds benyttes til at fremanalysere de måder, hvorpå Max og hans forældre i behandlingsforløbet bliver til. Undersøgelse peger på, at KAT skaber kausale betinger for løsningen af Max’ vanskeligheder, hvor hans vanskeligheder forstås og behandles som resultatet af kausale årsagssammenhæng mellem Max og Max forældres individuelle mangler. Her ud fra diskuteres de mulige konsekvenser, som de kausale betingelser medfører og hvorledes disse forskyder vanskeligheder fra det sociale og ind i abstrakte kategorier. Afslutningsvis argumenteres der for at behandlingsformer ikke udelukkende bør vurderes ud fra graden af evidens, men ligeledes på baggrund af de måder hvorpå de skaber mennesker.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jul. 2018
Antal sider20
VejledereNina Rus Ingvorsen

Emneord

  • Ian Hacking
  • Human kinds
  • kognitiv adfærdsterapi
  • kognitiv psykologi
  • kritisk psykologi
  • Erik Axel
  • angst
  • børns vanskeligheder