Privatisering af sundhedsvæsenet i Danmark

Claire Loulou Illum Hansen, Dennis Lykke Sørensen, Anders Halkjær Laursen, Maria Nastasja Soltauw Larsen, Gitte Klose Janstrup & Johan Østergaard Thomsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vores rapport omhandler privatisering af det danske sundhedsvæsen. Vi beskæftiger os med de markedsfejl samt den sociale ulighed dette kan medføre. Til dette formål anvender vi komparativ analyse og bruger USA som eksempel på et samfund, hvor det private sygehusvæsen er den dominerende del af sundhedsvæsnet. Vi inddrager markedsteori og velfærdsteori til at belyse disse problematikker og har dertil indsamlet empiri om opbygningen af det danske og det amerikanske sundhedsvæsen. Vi har ligeledes opstillet fire succesindikatorer som et godt sundhedsvæsen, i et bredt perspektiv, bør opfylde. Disse indikatorer danner strukturen for den komparative analyse. This report concerns the privatization of the Danish healthcare system and the consequence this can have on the society, such as market failures and social inequalities. For this purpose we use comparative analysis and the USA as an example of a society where private hospital services are dominant. We use market and welfare theroies to shed light on these problems. Furthermore we have gathered knowledge of the Danish and the American healthcare services. We have set up four indicators of success which every healthcare system in a broad perspective should achieve. These indicators will form the structure for the comparative analysis.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2007
VejledereHans Aage

Emneord

  • sundhedsvæsen
  • USA
  • denmark
  • privatisering
  • privatization
  • danmark
  • health care
  • sundhed