Presset presse - dagspressen i en konkurrencetid, en analyse af nyhedsdækningen i Danmarks fem største betalingsaviser 2001-2007

Rasmus Avnskjold

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Med udgangspunkt i analyser af i alt 5.672 avisartikler kortlægges nyhedsdækningens udvikling siden 2001 i Danmarks fem største betalingsaviser. Baggrunden er den intensive konkurrence på nyhedsmarkedet som følge af de elektroniske mediers udvikling og gratisavisernes entré i 2001. I en ”konstrueret nyhedsuge” kodes og kategoriseres artiklerne år for år til kvantitativ empiri, der i tre delanalyser identificerer udviklingstendenser i hver sit aspekt af nyhedsdækningen; discountjournalistik, journalistisk indhold samt journalistisk fremstilling. Kodningerne sker i fem kategorier; Emne, Indsats, Vinkel, Illustration og Casebrug, der hver er inddelt i et antal underparametre, der efter journalistiske karakteristika er grupperet som tabloid, semi-tabloid eller ikke-tabloid. Kategorien Emne går igen i alle tre delanalyser og kombineres i analysen af discountjournalistik med Indsats. I analysen af journalistisk indhold kombineres med Vinkel og i journalistisk fremstilling med Illustration og Casebrug. Mest markante konklusioner er, at vinklingen især i morgenaviserne er blevet langt mere tabloid, samt at alle fem aviser har haft en kraftig stigning i brugen af cases siden 2001.

UddannelserJournalistik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 okt. 2007

Emneord

  • Berlingske Tidende
  • Ekstra Bladet
  • Jyllands Posten
  • avis
  • dagspresse
  • Politiken
  • tabloidisering
  • discountjournalistik
  • B.T.
  • kommercialisering