Pressenævnet og den almene interesse

Taus Bøytler & Søren Hellerung

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I dette speciale undersøger vi Pressenævnets argumentation om begrebet almen interesse i klagesager om brud på god presseskik. Vores empiri består af en række afgørelser, som nævnet har offentliggjort mellem 1992 og 2008. Vi lægger ud med at redegøre for, hvordan Pressenævnet arbejder, og se på, hvilken strategisk funktion det har i den danske medieverden. Derefter belyser vi almen interesse fra et teoretisk perspektiv. Det indebærer et syn på problemerne med at definere begrebet og en diskussion af de selvmodsigelser, der findes i medieetikkens brug af almen interesse. Derefter ser vi på tanken om pressens særstatus i samfundet, der kan bruges som en begrundelse for at krænke personer med henvisning til det fælles bedste, som igen er beslægtet med almen interesse. I vores analyse læser og fortolker vi de ovennævnte afgørelser. Fokus er på at afdække brugen af almen interesse. De mønstre, vi finder frem til, tager vi efterfølgende op i diskussionen, hvor de bliver sat op i kategorier.

UddannelserJournalistik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 sep. 2008
VejledereMichael Bruun Andersen

Emneord

  • almeninteresse
  • Pressenævnet