Prekære arbejdsforhold på det danske arbejdsmarked

Anders Ezra Tøfting Hove & Mia Pough Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport præsenterer en undersøgelse af forholdet mellem fleksibilitet og sikkerhed i arbejdsforholdene på det danske arbejdsmarked. Med udgangspunkt i en kritisk realistisk tilgang er formålet med projektet, at identificere de bagvedliggende mekaniser, der kan forklare, hvorfor arbejdsforholdene går i prekær retning. Gennem en tre-trins analyse sættes fokus på arbejdstagers arbejdsforhold, betydningen af virksomhedernes behov for, og brug af, forskellige former for fleksibilitet og flexicurity-modellen som arbejdsmarkedspolitisk redskab. I undersøgelsen anvendes både kvalitativ- og kvantitativ empiri til at belyse, hvorledes virksomhedernes krav om fleksibilitet, er stærkt medvirkende til, at arbejdsforholdene i også stigende grad præges af fleksibilitet. Det gør arbejdsforholdene usikre. Hovedkonklusionen er, at denne fleksibilisering, gennem mekanismer som afformalisering og afstandardisering af arbejdet, skaber tiltagende prekære arbejdsforhold for de personer vi har identificeret som perifere medarbejdere. Flexicurity-modellen formår således ikke, at skabe balance mellem sikkerhed og fleksibilitet, for de personer, der som løst ansatte i virksomhederne, befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jan. 2015
VejledereAnders Ejrnæs

Emneord

  • prekær, arbejdsmarked, arbejdsforhold