Praktikrapport - Tværfaglig projektorienteret praktikforløb: Min praktik i PlanMiljø

Magnus Egelund Thomsen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Praktikrapport har til formål at afdække mit praktikforløb i PlanMiljø fra start til slut. Den redegør for min motivation for at indgå i et praktikforløb, giver en beskrivelse af praktikstedet og de måder, der arbejdes på, samt gennemgår de opgaver, jeg i praktikken har varetaget, herunder hvordan opgaverne er blevet løst. Ydermere reflekteres der over de metoder og teorier, jeg har anvendt i løbet af praktikforløbet, samt hvordan min faglighed er kommet i spil. Afslutningsvis vurderes, hvorvidt jeg har fået opfyldt mine på forhånd opstillede læringsmål.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jun. 2019
Antal sider25