Præster i krig og fred: Et mikrohistorisk studie af tre feltpræsters forståelse og egen praktiske udførelse af deres rolle som dansk feltpræst, i periode 1815-2010.

Mikkel Eilenberg

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale er et mikrohistorisk studie af tre feltpræsters egen forståelse og praktiske udførelse af feltpræsterollen. Studiet baseres på en analyse af feltpræsternes efterladte egodokumenter, for der igennem at kunne tydeliggøre de konflikter og forhandlinger som feltpræsterne indgik i under deres udsendelse. De tre feltpræster der behandles i dette speciale er Kristoffer Nyholm (1781-1859), Erik Høyer Møller (1818-1904) og Thomas Østergaard Aallmann (1975-). Studiet forsøger ved at analysere feltpræsterne egne tanker og praktiske udførelse, at nuancere forståelsen af feltpræsterollen, og derved bidrage til allerede eksisterende forskning af emnet. Den tidligere forskning med én enkelt undtagelse har haft fokus på at studere feltpræstetjenestens organisatoriske historie, og enkelte feltpræsters erindringsmateriale er brugt som eksempler på, hvordan denne organisering fandt sted, og hvordan feltpræsternes tilstedeværelse var ønsket blandt soldaterne. Dette speciale flytter således fokus fra organisationen til den enkelte feltpræsts forståelse og praktiske udførelse af dennes virksomhed, samt de konflikter og forhandlinger disse indgik i med sine omgivelser under deres udsendelse. Studiet viser blandt andet hvorledes der på tværs af egodokumenter forekommer en overordnet enighed om, at forkyndelsen af Guds ord er en central del af feltpræstevirksomheden. Studiet af egodokumenter viser dog samtidig at der hos de tre feltpræster findes forskellige forståelser af formålet med denne forkyndelse og feltpræsterollen. Disse forskellige forståelser kommer ligeledes til udtryk i de forskellige prioriteringer som feltpræsterne foretog i deres praktiske virke under deres tjenestetid. Samtidig viser studiet ligeledes at den praktiske udførelse af feltpræsterollen blev påvirket af den kultur der fandtes i de forskellige menigheder.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato29 sep. 2015

Emneord

  • Feltpræster
  • Erik Høyer Møller
  • egodokumenter
  • Kristoffer Nyholm
  • Thomas Østergaard Aallmann