Prærefleksiv kropslig selvoplevelse som fænomenologisk grundbegreb i psykiatrien

Sofie Boldsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med udgangspunkt i M. Merleau-Pontys kropsfænomenologi undersøger dette projekt hvordan fænomenologi kan udgøre en forståelsesramme i psykiatriens kliniske arbejde med og teoretiske forståelse af skizofreni. Undersøgelsen centrerer sig om Merleau-Pontys forståelse af prærefleksiv kropslig selvoplevelse, hvorunder analyser af kroppens dobbelte væren som subjekt og objekt, egenkroppens permanens, rumlighed og motorik, kropsskema og væren-i-verden indgår. Mere specifikt sigter projektet mod en konkret anvendelse af ovennævnte fænomenologiske betragtninger i en analyse af skizofreniens tidligste sygdomsmanifestationer, der vedrører forstyrrelser af selvoplevelsen. Fænomenologien er ikke kun brugbar som en kritisk stemme overfor neurofysiologiens konceptuelle antagelser om bevidstheden, men også som en vigtig samarbejdspartner i psykiatriens teoretiske og kliniske forståelse af skizofreni.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jun. 2013
VejledereKasper Levin

Emneord

  • Skizofreni
  • Psykiatri
  • Krop
  • Merleau-Ponty
  • Fænomenologi
  • Bevidsthed