Potentialet for tang fra Sejerøbugten som biomasse i Odsherred Biogasanlæg

Magnus Kristian Skøt & Andreas Dyreborg Martin

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger, hvordan tang fra stranden i Sejerøbugten indsamles, så det som biomasse både kan understøtte Odsherred Biogasanlæg økonomisk og understøtte cirkulær ressourceanvendelse. I projektet blev udført målinger på tang fra Sejerøbugten for tørstof, organisk tørstof, sandindhold og metanpotentiale for at udregne dækningsbidraget for tangbiomasserne til Odsherred Biogasanlæg og for at vurdere påvirkningen af strandrensningen i Natura 2000-området i Sejerøbugten. Derudover undersøges den nuværende strandrensepraksis for at få en viden om eksisterende fremgangsmåder til strandrensning. Projektet konkluderer, at strandzonen med tang 0-2 m ude i vandet fra vandkanten samlet set havde den bedste kvalitet, idet den havde et gennemsnitligt højt metanpotentiale (115,8 Nml CH4/ g VS), en lav skadevirkning på det opsamlede område samt et lavt sandindhold (14 % SI/TS). Tang kan understøtte cirkulær ressourceanvendelse ved at fjerne næringsstoffer fra recipienten og indgå i nye produktionskæder ved anvendelsen af tangbiomassen i Odsherred Biogasanlæg, så længe der også er en interesse for strandrensning i Odsherred Kommune. Dermed understøtter strandrensningen økonomisk Odsherred Biogasanlæg samt sikrer en cirkulær ressourceanvendelse.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2017
Antal sider60
VejledereTyge Kjær

Emneord

 • Biogas
 • Tang
 • Seaweed
 • Macroalgae
 • Biomass
 • Methante Potential
 • AMPTS
 • Biomethanepotential
 • BMP
 • Denmark
 • Sejerøbugten
 • Natura 2000