Postgrunden - et kritisk syn på Københavns byudvikling

Laura Borup Andersen, Claes Tarp Dekker & Cornelius Bonø Pors

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i udviklingen af området kendt som Postgrunden i København. Gennem en undersøgelse af processen fra da Danica Pension med sine samarbejdspartnere købte grunden af Post Nord til den færdige lokalplan lå færdig, har vi forsøgt at opnå en dybere viden om rationalerne og rammerne om Københavns byudvikling generelt. Vores teoretiske udgangspunkt har været David Harveys artikel ’From Managerialism to Entrepreneurialism” og planlægningsparadigmet retten til byen, hvor vi har inddraget elementer fra Henri Lefebvre, Peter Markuse og igen David Harvey. Derudover har vi brugt Maria Kaikas artikel om financial districts og branding i London, for at tilføje en kommentar til opgaven, der går ud over Københavns grænser. I denne rapport har vi afdækket i hvilken grad den kapitalistiske ramme om byudviklingen påvirker det meste af den handlen, der foregår på feltet, samt hvor den har mindre effekt. Vi konkluderer på en byudvikling, der foregår på developeres præmisser og hvilken magt Københavns Kommune har og hvilke krav de burde stille til disse developere. Vi berører også en skæv magtfordeling i styringen af byen og at fokus på økonomisk vækst påvirker mangfoldigheden. Derudover ser vi på Københavns byrum som en vare og undersøger place - territory teorien for at afdække hvilke rumlige prioriteringer, der ligger bag udviklingen i København. Til sidst analyserer vi niveauet og effekten af borgerinddragelsen i København ud fra nogle ekstremt demokratiske visioner om fri ret til og adgang til byens rum og udvikling. I den sammenhæng konkluderer vi på at borgernes ressourcer som det er i dag ikke tilstrækkelige til at de kan inddrages i den bredere og mere langsigtede strategiske planlægning i København.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato22 maj 2018
Antal sider62
VejledereBo Elling

Emneord

  • Postgrunden, byudvikling, borgerinddragelse, Harvey, Retten til byen,