Portfolio Subproject 4 and Reflective Synopsis

Casper Bertel Rye Hintze, Jonas Michelsen, Yohannes Kidane Kifle & Hunor Vadasz-Perhat

Studenteropgave: Kandidatprojekt

UddannelserDatalogi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato19 nov. 2018