Populisme i debatten om retsforbeholdet?

David Draminsky Lindhardt, Katrine Juel Friis, Jonas Fredslund Kofoed & Matthias Wandall Grandjean

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Opgavens formål er at undersøge hvilke diskurser der kendetegner debatten om retsforbeholdet i
2015 i Danmark, og i hvilken grad disse kan siges at være populistiske. Den metodiske tilgang til
undersøgelsen bygger på Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse og tredimensionelle
diskursmodel. Der laves en tekstanalyse, hvor Ernesto Laclau og Chantal Mouffes sproglige
diskursanalyse inddrages, en analyse af den sproglige diskurs relation til forhold som er specifikke
for afsenderen (den diskursive praksis) og en analyse af den diskursive praksis relation til eksterne
sociale strukturer og begivenheder (social praksis). Analysen er lavet på baggrund af fem tekster –
fire er skrevne tekster af V, S, EL og DF og den sidste er en TV-debat hvor de alle optræder.
Analysen af den sociale praksis bliver gennemført ved at inddrage Jan-Werner Müller samt andre
populismeteorier. Det kan konkluderes at samtlige partier i analysen er populistiske ud fra
minimum en populismeteori, og man i brugen af populisme som begreb er nødt til at skelne mellem
anti-pluralistisk populisme og demokratisk populisme.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider65
VejledereRune Peter Wingård

Emneord

 • Populisme
 • Socialdemokratiet
 • Dansk Folkeparti
 • Venstre
 • Enhedslisten
 • Retsforbeholdet
 • Diskursanalyse
 • Norman Fairclough
 • Jan-Werner Müller
 • Antielitært
 • EU
 • Folketinget
 • Eliten
 • Folkeafstemning
 • Laclau
 • Mouffe
 • Antipluralistisk
 • tre-dimensionel diskursanalytisk metode