Populationsinteraktion mellem Acartia tonsa og Tisbe species: Et studie om interspecifik konkurrence

William Høst-Madsen, Peder Kristian Friis Nielsen, Casper Dannebrog Læssøe, Stephanie Michela Larsen & Emil Boesen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Der er blevet observeret Tisbe species i Acartia tonsa akvakulturer, heriblandt på Roskilde Universitet. Det vides ikke i hvilket omfang denne kontaminering af Tisbe sp. påvirker A. tonsa i et stillestående vandmiljø. Dette projekt undersøger derfor populationsinteraktioner mellem copepoderne A. tonsa og Tisbe sp. Det foreliggende forsøg undersøger vækstraten (r), bæreevnen (K) og de dertil udregnede konkurrencekoefficienter (α og β). Forsøgsopstillingen består af 3 kulturer i alt, hvor 2 af kulturerne er monokulturer, og den tredje er en polykultur. Føden består af Rhodomonas salina med en koncentration på 20.000 cell/mL. Resultaterne af den gennemsnitlige vækstrate for monokulturerne af A. tonsa og Tisbe sp. er henholdsvis 0,3648 dag-1 og 0,1731 dag-1, og bæreevnen er 4.531 individer A. tonsa og 8.731 individer Tisbe sp. For polykulturen er vækstraten og bæreevnen for A. tonsa 0,2929 dag-1 og 2.697 individer, og 0,1571 dag-1 og 6.472 individer for Tisbe sp. Konkurrencekoefficienterne er α=0,283381 og β=0,837754. Foreliggende forsøg påviser koeksistens mellem arterne. Den statistiske analyse, en-vejs ANOVA- og Tukeys-test, påviser forskel i vækstrate og bæreevne mellem mono- og polykultur for A. tonsa, hvorimod der kun ses en forskel i bæreevne mellem mono- og polykultur hos Tisbe sp. Overordnet ses forskellene i mono- og polykulturerne som en effekt af nichedifferentiering, da det udarbejdede isoklindiagram påviser koeksistens. A. tonsa er vist til at have den største per capita effekt på bæreevnen af Tisbe sp. Dog har Tisbe sp. en høj populationsdensitet, som forårsager, at dens påvirkning på populationen af A. tonsa er størst i forhold til den procentvise populations reduktion (40,5 % A. tonsa mod 25,86 % Tisbe sp.), selvom konkurrencekoefficienten, α, er lavest.

UddannelserMiljøbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2016
Antal sider47

Emneord

  • Acartia tonsa
  • Tisbe species
  • populationsbiologi
  • Kannibalisme
  • isoklin
  • vækstrate
  • bæreevne