Politiske begrundelser for asylpolitikken set i lyset af humanitære konsekvenser

Christine Pedersen, Troels Vogelius Bang & Nikolaj Holst Mathiesen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport beskæftiger sig med de danske politikers begrundelser for udlændinge og asylpolitikken i perioden under VKO-regeringens tid set i lyset af de humanitære konsekvenser analyseret i et politologisk og sociologisk perspektiv. Rapporten undersøger udviklingen i stramningerne i udlændingepolitikken, som går ud over asylansøgerne og flygtninge i ve og vel, og hvordan politikerne retfærdiggør deres beslutninger. Der bliver analyseret ordførertaler i 1. behandlingen af to forskellige gennemførte lovforslag ud fra tre mulige teoretiske begrundelser (national model, international konvergens og sikkerhedsliggørelse). Vi vil altså med analyserne forsøge at finde de mest vægtede begrundelser fra politikerne, og i hvor høj grad teorierne kan bruges. This report focuses on the danish politicians argumentations on the immigration and asylum politic in spite of the humanitarian consequences during the period of the earlier government - VKO in a political and sociological perspective. This report examines how the way politicians argue and justifies a certain politics, which is a harm, to the asylum seekers in Denmark. An analysis of two different rapporteurs will be operationalized via three relevant theories (national model, international convergence and securitization). In other words, we will try to find the arguments which carry the most weight, in the extent to which it can be used.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 jun. 2013
VejledereTore Vincent Olsen

Emneord

  • politiske begrundelser
  • asylpolitik