Politisk usikkerhed blandt den danske ungdom: Et af studie danske unges deltagelse i det demokratiske system i en accelereret og prekær samtid

Ida Marie Nyland Jensen, Michael Benny Jensen & Nikolaj Lohmann

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

I det følgende studie vil vi undersøge årsagerne bag den stigende politiske usikkerhed blandt den danske ungdom samt identificere de bagvedliggende mekanismer, som bidrager til dette. Projektets teoretiske ramme er Guy Standings prekariatteori samt Hartmut Rosas teori om acceleration og fremmedgørelse i det senmoderne samfund. For at opnå en forståelse af denne problemstilling har vi indsamlet sekundært kvantitativt empiri fra forskellige aktuelle demokratiundersøgelser. Derudover har vi indsamlet kvalitativt data på baggrund af et dagbogsstudie af en gruppe unge danskere efterfulgt af semistrukturerede interviews. Vi opdagede bl.a., at den danske ungdom er presset på tid som følge af arbejde og uddannelse, især ikke-anerkendte arbejdsformer, der bidrager til, at ungdommen bebrejder sig selv for det manglende politiske engagement, snarere end at se det som et resultat af en energikrævende dag fyldt med pligter, arbejde og sociale forventninger. Politik er en tidskrævende aktivitet, endnu mere i dag end tidligere på grund af den teknologiske acceleration. Den store mængde af information, som ikke længere er tidsmæssigt afgrænset, besværliggør unges tilegnelse af en komplet, politisk viden, hvilket bidrager yderligere til en lavere politisk selvtillid og udmunder i mere overfladiske måder at tilegne sig information om politik, hvilket kan føre til ’tyndt demokrati’ og konkret svække muligheden for at blive demokratisk repræsenteret til fulde.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider74
VejledereSilas Harrebye

Emneord

  • Politik
  • ungdom
  • demokrati
  • acceleration
  • fremmedgørelse
  • prekariatet
  • politisk usikkerhed
  • politisk selvtillid
  • Danmark