Politisk tillid og mistillid

Patrick Rosenfeldt Sørensen, Emilie Sofie Payne, Cate Cristina Sinclair & Cecilie Nathalie Toft Larsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Resume Dette projekt omhandler anvendelsen af ​​begrebet tillid i kvantitative undersøgelser da tillid på grund af sin kompleksitet, og at forståelsen af ​​ordet tillid er subjektiv, gør det vanskeligt at benytte i disse undersøgelser. De kvantitative undersøgelser foretaget af Norstat og A&B analyse for Altinget viser, at mistillid til danske politikere i høj grad er tilstede i det danske samfund. Ifølge disse undersøgelser er mistillid til danske politikere i samfundet nu på 72%. Vi erkender eksistensen af ​​mistillid til de danske politikere, men er dog kritiske over for omfanget af denne mistillid i samfundet. I dette projekt vil vi forsøge at forklare kompleksiteten i forbindelse med begrebet tillid ved inddragelse af relevante sociologiske teorier og kvalitative undersøgelser, hvilket i dette projekt er et fokusgruppeinterview. Vi har valgt at inddrage sociologerne Niklas Luhmann og Pierre Bourdieu, fordi de begge tilføjer nuancer til begrebet tillid og derigennem vores forståelse af begrebet. En statistisk undersøgelse foretaget af Norstat og A&B Analyse for Altinget behandler den voksende udbredelse af mistillid i befolkningen til danske politikere, og begge undersøgelser er baseret på et spørgsmål om, hvor meget tillid respondenterne har til politikere i almindelighed, hvilket kan synes uspecifikt. De to studier bygger på de respondenter, der enten har meget eller en ret stor tillid til de danske politikere. Selvom vi ikke stiller spørgsmålstegn ved dens pålidelighed og at dens data håndteres korrekt, er vi kritiske over for undersøgelsens anvendelighed, og i hvilken grad disse statistikker afspejler virkeligheden i det danske samfund. I dette projekt har vi valgt også at sætte mistilliden i et globalt perspektiv, da dette ser ud til at være til at være en del af en global trend. En undersøgelse lavet af Pew Research Center er lavet på næsten samme måde som det danske studie, foretaget for Altinget, og undersøger hvordan amerikanernes tillid til den amerikanske regering har udviklet sigt. I forlængelse af denne amerikanske undersøgelse, udtrykker sociologen Francis Fukuyama sin bekymring over denne verdensomspændende voksende mistillid til politikerne, og udtaler at dette er et oprør mod eliten i de internationale politiske systemer.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider41
VejlederePaul Metelmann

Emneord

  • politik
  • tillid
  • luhmann
  • bourdieu