Politisk kultur, magt og konflikt - gør middelalderen spændende?

Camilla Søs Krarup

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Med udgangspunkt i Saxos Gesta Danorum, Helmold von Bosaus Slavekrønike og Arnold af Lübecks Slavekrønike søger specialet at fremlægge den underliggende politiske kultur, som binder den nordeuropæiske magtkamp sammen dvs. normer, værdier og legitimitetsforestillinger. Specialet bliver en forståelse af 1100-tallets politiske kultur - datidens konflikthåndtering - samt de normer og værdier, der herskede og havde betydning for den aktørbaserede magtudøvelse. Det er 1100-tallets nordeuropæiske regionale magtspil, der udspillede sig imellem den Tysk-romerske kejser Frederik Barbarossa, hertug Henrik Løve af Sachsen og Bayern og Valdemar den Store af Danmark som er genstand for undersøgelsen i specialet, hvormed måden, at eliten tænkte og agerede magt, afdækkes Med topik-teori analyseres de tre centrale kilders retorik og argumentation, da denne metode kan fremstille hvilke værdier, normer og idealer krønikeskriverne påkalder sig at bruge til evaluering af hver deres hovedaktørs gøren og laden. Lars Hermanson og Gerd Althoffs teorier om slægts- og venskabsforbindelser samt konflikthåndtering indenfor retsantropologiens rammer bliver fundamentet til at opstille en forståelse for begreberne værdier og normer - opfattelser af sociokulturelle strukturer/værdier - og moralske værdier. Specialets formål bliver da at se, hvordan den politiske kultur kommer til syne i krønikernes udvalgte retoriske strategi så resultatet bunder ud i at kunne klarlægge fællesmængder samt brudflader mellem den verdslige elite og den religiøse elite, idet den religiøse elite divergerer fra og kommer med normative udsagn om, hvad den verdslige elite burde gøre og kommenterer på den.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato9 sep. 2013
VejledereKim Esmark

Emneord

  • Politisk kultur i middelalderen
  • regional magtspil