Politisk interaktion på Facebook

Carina Rosenberg Sørensen, Henriette Grauslund & Cathrine Dam Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette semesterprojekt tager udgangspunkt i Facebook og politisk marketing. Opgaven har til hensigt at undersøge hvilke kommunikative værktøjer som to udvalgte folketingspolitikere gør brug af. Vi har begrænset os i forhold til tidsrammen og der er udelukkende set på, hvilke typer af Facebook-opslag der er blevet publiceret i forbindelse med kommunalvalget 2017. De to udvalgte politikere, som er omdrejningspunkt for analysen, er Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Opgaven ønsker derfor at belyse følgende problemstilling: Vi ønsker at forstå den politiske interaktion over Facebook og hvilke strategiske og kommunikative værktøjer to danske politikere gør brug af. For at kunne besvare problemformuleringen er der ligeledes udarbejdet nogle arbejdsspørgsmål og en dertilhørende diskussion.
Med udgangspunkt i passende teorier, ønsker opgaven derudover at konkretisere hvordan politikerne benytter de virkemidler som bliver stillet til rådighed for dem, via det sociale medie Facebook. Det empiriske materiale er ligeledes selekteret efter en randomiseret udvælgelse. Opgaven tager udgangspunkt i en hermeneutisk position og dette har selvfølgelig også den konsekvens, at opgaven tager udgangspunkt i dertilhørende fordomme. Disse fordomme centrerer sig omkring, hvordan politikerne bruger Facebook som socialt medie.
Diskussionens hensigt er at belyse, at der blandt anerkendte forskere findes en debat som understøtter opgavens validitet. Til slut kan opgaven konkludere at Facebook i høj grad gør det muligt for politikere at interagere med vælgerne ved brug af flere forskellige virkemidler. Politikerne fokuserer på kortsigtede budskaber, da mange af de emner der tages op er af kortsigtet karakter.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2017
Antal sider63
VejledereAnders Peter Hansen