Politisering af det danske embedsværk

Jan Mosegaard, Ditte Lundkær Brudlykke, Katharina Vestergaard Sejr, Josefine Niller Henning, Kevin Sundin Hjulmand & Noor Adel Othman Al-Omari

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Abstract – Dansk
Over de sidste par år er der opstået flere og flere politiske skandaler, hvor enten embedsværket eller ministeren begår grove politiske fejl, som har konsekvenser for den danske forvaltning. I kølvandet på de sidste par års skandalesager blev der, i september 2015, skrevet et kodeks, der beskriver syv normer, som embedsværket forventes at agere efter. Man kan endvidere se, at der er sket en ændring i ansvarsfordelingen mellem ministre og embedsværket, da embedsværket handler mere politisk end før. Hertil kan man stille spørgsmålet om de politiske skandalesager opstår på grund af ansvarsfordelingen mellem ministeren og embedsværket eller om det er andre ting, som ligger til grund for denne problematik?
Ved dette projekt vil det blive undersøgt, hvorfor der opstår politiske skandalesager selvom ministrene og embedsværket har klare retningslinjer for, hvad de må og ikke må. Der bliver i projektet taget udgangspunkt i to cases. Den første er Statsløsesagen fra 2010, og den anden sag foregår i Justitsministeriet fra november 2013 til november 2014. I projektets analyse bliver der anvendt fire forskellige teorier til at belyse den ovenstående problematik. Teorierne der anvendes er Max Webers bureaukratiteori, organisationskultur og strukturteori, Ole Fogh Kirkebys teori om loyalitet og Max Webers legitimitets teori. I analysen af de to cases bruges teorien, som nævnt i ovenstående, til at fremhæve eksempler gennem teorien som kan give et empirisk grundlag for, at konkludere på projektets problemformulering.
Ud fra de eksempler som analysen tilvejebringer indgår disse således i en diskussion. Denne diskussion vil sammenholde analyseresultaterne med et eventuelt brud på Den Parlamentariske Styringskæde. Bruddet på Den Parlamentariske Styringskæde kan eventuelt forekomme mellem Det Suveræne Folk og resten af kæden, mellem Folketinget og Regeringen eller mellem Regeringen og Administrationen.
På baggrund af analysen og diskussionen kan det konkluderes, at skandalesager blandt andet opstår på grund af en sammenblanding af roller mellem minister og embedsmand. Ydermere er dårlig kommunikation mellem disse, ligeledes en årsag. Det kan ligeledes konkluderes, at når disse skandalesager opstår forekommer der et brud på Den Parlamentariske Styringskæde, fordi det efterlader en af elementerne uden for indflydelse.
Det sidste kapitel i projektet er en perspektivering. I perspektiveringen reflekteres der over hvilke andre veje dette projekt kunne spores hen imod, ved andre valg af teori og empiri.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2016
VejledereBent Eisenreich

Emneord

  • Weber
  • Embedsværk
  • Minister
  • Skandalesager