Politiken -Fra newspaper til viewspaper

Louise Zabel

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale undersøger forandringen af Politikens idealer efter relanceringen af avisen i 2006, og om forandringen har medført en øget politisering eller ej. De danske medier har været under store omvæltninger de seneste fem-ti år med mange nye og gratis medier. Samtidig har den danske indenrigspolitik i høj grad været præget af et politisk magtskifte i 2001 med store værdipolitiske og fordelingspolitiske diskussioner på tværs af de politiske fløje. Det har fået kritikere til at hævde, at navnlig de store landsdækkende medier, heriblandt Dagbladet Politiken, er gået væk fra at skrive omnibusjournalistik til at skrive journalistik, styret af målgruppen og politisk overbevisning i retning af en øget politisering af journalistikken. Jeg undersøger forandringen af idealerne ved at analysere avisens nedskrevne policydokumenter fra hhv. 2003 og 2006. Jeg bruger Thomas Odén Anderssons undersøgelse af svenske mediers redaktionelle policy til at styre min analyse gennem en operationalisering af idealerne. Samtidig kan den bruges til at karakterisere de normer og rutiner, som gennem den journalistiske praksis vil påvirke og problematisere journalistens forsøg på at leve op til idealerne. Jeg bruger Timothy E. Cooks nyinstitutionelle teori til at forklare denne medieinstitutionelle kontekst. Teorien anskuer samtidig medierne som en politisk institution, og ud fra denne antagelse diskuterer jeg, hvorvidt forandringen af idealerne medfører en øget politisering eller ej. Jeg anvender Anker Brink Lunds begreb fokusjournalistik, som han har karakteriseret gennem en empirisk undersøgelse af de danske medier, til at operationalisere en mulig politisering. Konklusionen er, at Politikens idealer har ændret sig i retning af mere unik og dagsordenssættende journalistik. Avisen ønsker at adskille sig fra omnibusavisernes nyhedskriterier for at målrette journalistikken med færre artikler ud fra mere dybdegående kriterier og med brug af mere analyserende og subjektiverede genrer. Det kan medføre en eksplicit politisering af journalistikken.

UddannelserJournalistik, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato4 maj 2007

Emneord

  • politisering
  • Politiken
  • Institutionalisme
  • redaktionelle policy
  • retningslinjer
  • Idealer, normer og rutiner
  • journalistik