Pole Soccer - Implementering af netværksmodul

Frank B Knudsen, Jakob R Kierkegaard & Andreas J Hirszhorn

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstrakt Målet med dette projekt er at designe og implementere et netværksmodul til spillet PoleSoccer, som er et spil udviklet i det foregående semester. Fokus i implementeringen er at opn°a bedst mulig synkronisering klienterne imellem. Programmet er udviklet i programmeringssproget Java. I rapporten diskuteres valg af netværksarkitektur, transportlagsprotokol samt hvilke metoder Java tilbyder til netværkskommunikation, med vægt på Sockets. Ydermere beskrives metoder vi har anvendt til at optimere netværksimplementationen. Resultatet af implementeringen er et båndbreddevenligt program der sikrer god synkronisation mellem klienter og server. Abstract The goal of this project is to design and implement a networking module for the game PoleSoccer, which is a game developed in the previous semestre. The focus in the implementation is to achieve best synchronization in between the clients. The program is developed in the programming language Java. In the paper we will discuss the choice of network architecture, the choice of transportlayer protocol and which network communication methods Java has to offer, with weigth on Sockets. Furthermore methods we have utilized in order optimize the network implementation will be described. The result of the implementation is a program which is bandwidth friendly, as well as it assures good synchronization between client and server.

UddannelserDatalogi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • Java
  • netværk
  • spil
  • computer spil