Plastemballage i et recirkuleringsperspektiv

Morten Smith, Højfeldt Lund, Alexander Nicolas Jesper, Bergliot Jeanne Jensen & Kristine Dose Bertelsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resume Nærværende opgave tager sit udgangspunkt William McDonough og Michael Braungarts Cradle to Cradle principperne. Cradle to Cradle er et nyt miljøparadigme på fremmarch med den centrale pointe at affald skal være lig føde. I opgaven fokuseres på Cradle to Cradles principper om recirkulering. Opgavens formål er at sætte disse generelle antagelser fra Cradle to Cradle ind i et virkelighedsperspektiv. Dette gøres ved hjælp af en case. Casen omhandler plastemballagefabrikanten Færch Plast A/S, som producerer emballage af PET og PLA. Virksomhedens incitamenter for produktion af PLA produkter og recirkulering analyseres med Michael Porters ’Green and Competitive’. Opgavens analyse fokuserer således på hvilke tekniske muligheder og barrierer der er for en recirkulering, hvilke økonomiske incitamenter en virksomhed kan have for en recirkulering samt hvilke muligheder der er for en større udbredelse af Cradle to Cradle principperne i Danmark. Abstract The current project is based on the Cradle to Cradle principles by William McDonugh and Michael Braungart. Cradle to Cradle is a new environment paradigm on the rise with the central point that waste equals food. This project focuses on the Cradle to Cradle principles regarding recycling in closed flows. The main purpose of this project is to present these general assumptions in a perspective of reality. This is done by using a case. The case concerns the manufacturer of plastic packaging Færch Plast A/S which produces packaging made of the polymers PET and PLA. The company’s incitements for production of PLA products and recycling are analyzed by using Michael Porter’s ‘Green and Competetive’. The analysis found in this project focuses therefore on which technical possibilities and boundaries could have an influence on recycling. Secondly focus is on a company’s economic incitements for recycling and last focus is on the possibilities for prevalence of the Cradle to Cradle principles in Denmark.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2008
VejledereInger Stauning

Emneord

  • cradle to cradle
  • plastemballage