Planter i undertryk: Plants in lowpresure

Johan Hilge Thygesen, Dennis Steven Friis, June Liljefeld Nielsen, Thomas Lysebjerg Hansen & Anders Sommer Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler problematikkerne vedrørende dyrkning af planter i undertryk. Der opstilles i rapporten en hypotese om, at planter dyrket ved et tryk på 260hPa vil have en øget vækst og et større næringsoptag, end planter dyrket ved normalt tryk (1013hPa). Vi søger at efterprøve denne hypotese eksperimentelt. Da der ikke foreligger nogen form for øvelsesvejledninger, gennemføres en række testforsøg for at udvikle og efterprøve vores egen forsøgsstrategi. Eksperimentet udføres med karse og består af en klargørings- og dyrkningsfase, en observationsfase samt en fase, hvor der høstes, og biomaterialet analyseres. Ud fra vores forsøgsresultater kan man se, at karse i undertryk ikke vokser ligeså godt som karse ved almindeligt tryk. Dermed må vi antage, at der er andre forhold end de, der fremgår af hypotesen, som påvirker vækst og spiring af karse i et undertryk på 260hPa. Et af de forhold, der ændres i undertrykket, er ilts partialtryk; en vigtig faktor for frøets spiringsfase. Det tyder på, at partialtrykket ikke har været tilstrækkelig højt til at aktivere spiringen, idet vi observerer en lavere spiringsprocent for karse i undertryk end i alm. tryk. Dog kan mange andre faktorer have været medvirkende til den ringere plantevækst.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereNiels Schrøder

Emneord

  • transpiration
  • rumforskning
  • undertryk
  • stressfaktorer
  • stressbotanik
  • karse