Planloven - Gribskov Kommunes nye muligheder

Philip Ramgil Hadberg, Mads Morell, Jeppe Kramer Jørgensen, Rune Askgaard & Jonatan Ingemann Mollerup

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Projektet har til formål at undersøge, hvordan strukturreformen har påvirket planlægningskompetencen, og hvordan Gribskov kommune ser de nye muligheder, efter amterne er blevet nedlagt. Yderligere ser vi på regerings vækstudspil, hvor der er varslet en lempelse af planloven. I forlængelse heraf ser vi på New Nordic Coast, der er et af 10 forsøgsprojekter. New Nordic Coast skal være et forsøg på, hvordan en kommende lempelse af planloven kan give nye muligheder for kommunerne til at skabe vækst. Vi arbejder ud fra en kritisk teoretisk videnskabstradition.
Vi sætter fokus på, hvordan amternes nedlæggelse har skabt en øget konkurrence og på, hvordan kommunerne præges til at fokusere på vækst, hvilket muligvis kan ske på bekostning af andre hensyn. Projektet er empirisk funderet på 3 interviews - et fra Gribskov Kommune og to fra Danmarks Naturfredningsforening - et fra deres lokale afdeling og et fra den nationale afdeling. Derudover benytter vi i projektet ligeledes en række dokumenter - blandt andet regeringens udspil Vækst og udvikling i hele Danmark. Projektet er derfor udelukkende inden for den kvalitative metodik. Teoretisk benytter vi institutionel teori, organisationsteori og principal-agent-teori. Projektet er kommet til følgende konklusioner; Gribskov har ageret passende i forhold til de institutionelle omgivelser for at skabe legitimitet. Samtidig lægger kommunen sig op ad en økonomisk rationalitet i måden, de agerer på, idet Gribskov Kommune i denne case bliver presset til at agere egennyttemaksimerende af de institutionelle omgivelser. Gribskov kommune tilpasser sig dermed omgivelserne og er isomorfe.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2016
Antal sider82
VejledereM. Azhar Hussain

Emneord

 • Planloven
 • Organisationer
 • Institutioner
 • Strukturreformen
 • Isomorfi
 • Principal-agent
 • Konsekvenslogik
 • Passendehedslogik
 • Gribskov Kommune
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • 300meter
 • Strandbeskyttelseslinjen
 • Naturbeskyttelsesloven