Planlæggerroller, dialog og rammesætning: Specialet tager udgangspunkt i områdefornyelse i København, og er en undersøgelse af hvordan rammebetingelserne – politik, økonomi, aktører – påvirker planlæggerrollen, og hvilken betydning det har for dialogen og rammesætningen.Specialet tager udgangspunkt i områdefornyelse i København, og er en undersøgelse af hvordan rammebetingelserne – politik, økonomi, aktører – påvirker planlæggerrollen, og hvilken betydning det har for dialogen og rammesætningen.

Soffia S. St Gudmundsson & Emilie F Barkved

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet tager udgangspunkt i den konkrete byrumsplanlægning i København. Med afsæt i fire planlæggeres fortællinger om deres arbejde, særligt i områdefornyelser i København, undersøger specialet hvorledes rammebetingelserne politik – økonomi – aktører påvirker planlæggerens rolle, og hvordan kommunikationen – særligt den dialogiske – spiller en central rolle for planlæggeren, når der skal navigeres i rammebetingelserne. Undersøgelsen konkluderer, at rammebetingelserne er allestedsværende i planlæggerens arbejde, og derfor er dominerende for planlæggerrollen. Aktørinddragelsen er særligt påvirket, og dermed får dialogteorien en afgørende faktor for planlæggerens rolle. Resume This master thesis takes its hold in the development of specific urban spaces in Copenhagen. From interviews with four central figures within the urban renewal programs in the Copenhagen Municipality, this thesis investigate the influence of politics, economics and the actors on the role of the urban planner. Furthermore, the thesis investigate how communication, especially the communication of dialogue, plays a part in how the urban planner navigates within the conditions set by politics, economics and the actors, especially within the planning of a specific urban space. The thesis concludes on how these conditions play a role in the urban planners work, and how then the communication of dialogue is an important element for the role of the urban planner.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2 dec. 2013
VejledereChistina Hee Pedersen & Katrine Hartmann-Petersen

Emneord

  • dialog
  • byplanlægning
  • planlægger
  • planlæggerroller
  • by
  • inddragelse
  • aktører
  • rammebetingelser