Place Branding - som profileringsstrategi for små kommuner

Kirsten Riis Nielsen & Marianne Madsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette speciale redegør forfatterne for, hvordan mindre danske kommuner kan arbejde med place branding med det formål at tiltrække nye borgere. Som eksempel bruges den lille østsjællandske kommune Ny Stevns, som lægges sammen af Vallø og Stevns kommuner ved årsskiftet 2006/2007. Redegørelsen falder i to dele, udvikling og implementering af place brandet. Det empiriske grundlag for undersøgelsen er dels en række kvalitative interview, dels en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Specialet konkluderer, at der er grund til at være skeptisk ved at anvende place branding i små kommuner med det formål at tiltrække nye borgere.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006

Emneord

  • kommune
  • place branding
  • kommunesammenlægning
  • Ny Stevns
  • place brand
  • profilering
  • kommunebranding