Piratkopiering og dets konsekvenser - Undersøgelse af dilemmaspillet

Britt Lehmann Mørch, Jakob Louis Hornbeck, Luhr Baagøe Løvdahl, Else Roager Simonsen & Mads Kæmsgaard Eberholst

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Prototypen af dilemmaspillet ”Piratkopiering og dets konsekvenser” er afprøvet på målgruppen 13-14 år. Empiriindsamlingen er udført ved en spørgeskemaundersøgelse efterfulgt af produktafprøvning samt fokusgruppeinterview. Tolkning af empiri er sket i en kritisk common-sense forståelsesramme på opstillede succeskriterier: Forstår de vores budskab, reflekterer de over problemstillingen i budskabet, kan de lide spillet og spiller de sig ud i alle forgreninger, fatter de sympati for vores budskab og får de ny viden. Resultaterne er herefter behandlet i en teoretisk forståelsesramme hvor moral-domæneteori, dilemmalæringsteori og receptionsteori indgår. Vi konkluderer, at dilemmaspil som genre for unge er anvendelig. Der er mulighed for at tilføre lovgivningsinformationer og der spores en svag sympati for budskabet, mest når konsekvenserne kan ramme en selv. Der skal tages højde for design tilpasset unge

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereMogens Arngot

Emneord

  • Etik
  • Undersøgelse
  • Piratkopiering
  • Dilemma
  • Adfærd
  • Produktafprøvning
  • Fokusgruppe
  • Moral
  • Dilemmaspil
  • Interview