PERSPEKTIVER PÅ LEDELSE HOS MACHIAVELLI

Johannes Kjær Kristensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Projektet undersøger Machiavellis perspektiver på ledelse i Fyrsten og Discorsi. Machiavelli beskæftiger sig i sine to hovedværker med herredømmet og dets fastholdelse. Det indebærer i hans tænkning en rådgivning på det ledelsesmæssige område. Uden at ledelsesbegrebet anvendes eller tematiseres eksplicit udgør det et væsentligt tema i hans forfatterskab at afklare, hvordan man som leder håndterer og fastholder magten. I Fyrsten viser Machiavelli, at hvis man ønsker at lede et fyrstendømme, må man kunne adskille det politisk nyttige fra det, der almindeligvis sanses for at være moralsk ærefuldt. For at kunne nå sine politiske mål, må man som leder være i stand til at anvende vekslende metoder og midler. Man må kunne knytte dem, man leder, tæt til sig ved at skabe en illusion om afhængighed af ledelsen. Gennem en snu og strategisk anvendelse af både dyder og laster, må man udnytte de muligheder, omstændighederne tilrettelægger for én. Man må samtidig forsøge at fremstå som dydig overfor dem, man leder. Man må også gøre sig klart, at ledelsen foregår i en spænding mellem lykkens uforudsigelighed og ens egen ledelsesmæssige dygtighed, og at ledelsen må tilpasse sig tidernes beskaffenhed. Inden for rammerne af fyrstendømmet er den enkelte leders virtù i fokus. I Discorsi viser Machiavelli, at ledelse i en republik er indirekte, og virker gennem samfundsunderbyggende instrumenter som lov og religion. Her udøves ledelsen med en respekt for borgernes frihed og rettigheder, den gør brug af formelle strukturer og ledelsen retter sig efter almindelige samfundsnormer. Det gælder om at styrke hele statens virtù i denne sammenhæng. Hvis man ønsker at lede en republik, må man først og fremmest tage vare på friheden og anvende den i almenvellets og statens interesse. I arbejdet med at bevare friheden, kan lovene og religionen tages i anvendelse. Lovene kan bruges som et redskab for ledelsen til at genskabe statens oprindelige tilstand, hvor der hersker retfærdighed og orden. I republikken er ledelse at føre staten tilbage til sin oprindelige orden. Lederskabet kan også tage religionen i anvendelse som ledelsesredskab. Religionen kan modvirke det fordærv, der uundgåeligt truer friheden i republikken, ved at styrke samfundets sammenhængskraft, fremme de sunde elementer og give autoritet til ledelsen. Ledelse er at modvirke fordærvet i staten.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato14 jan. 2009

Emneord

  • Fyrsten
  • Magt
  • Ledelse
  • Machiavelli
  • Discorsi
  • Foucault