Perspektiver på borgerinddragelse og planlægningsmæssige i byudviklingen i Københavns Kommuneprocesser

Kristine Kliver Christiansen, Mia Moana Winnard, Muldbak Andersen, Stine Laura, Jakob Wenzel Holm & Anders Wraae Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract Perspektiver på borgerinddragelse og planlægningsmæssige processer i byudviklingen i Københavns Kommune Dette projekt omhandler borgerinddragelse og –deltagelse i Københavns Kommune og endvidere hvilke konflikter, der kan opstå, hvis ikke alle grupper i samfundet har lige muligheder for at blive inkluderet i denne proces. Vi opstiller tre forskellige teoretiske rammer indenfor dette felt, hvor vi efterfølgende anvender Københavns Kommunes Agenda 21-plan for at se nærmere på kommunens visioner omkring borgerinddragelse og –deltagelse. For at styrke validiteten i vores projekt benytter vi et casestudie af Byhaven 2200, som er beliggende på Nørrebro i København, hvorigennem vi undersøger et konkret eksempel omkring, hvorledes det for københavnske borgere er muligt at blive inddraget i byplanlægningsmæssige processer. Herfra udspringer en diskussion af denne borgerinddragelse og herigennem de konflikter, der kan opstå, hvis det netop ikke er alle borgere, der inddrages. Perspectives on citizen involvement and planning processes of urban development in the municipality of Copenhagen The following assignment is about citizen involvement and –participation in the municipality of Copenhagen. Furthermore the assignment searches to discuss which conflicts may occur if all groups of the society do not have equal opportunities to be included in these processes. The assignment makes use of three different theoretical frameworks in the field in which the project is based. In addition to these we apply the Municipality of Copenhagen’s Agenda 21-plan to take a closer look at the municipality’s visions about citizen involvement and –participation. To increase the validity of our assignment we also make a case study of Byhaven 2200 which is a project located on Nørrebro in Copenhagen. By examining a specific project as this we get to study how the citizens of Copenhagen have the possibility to be involved in urban policy processes. From this study arises a discussion of the process of citizen participation and the conflicts that can arise if not all citizens get or have the possibility of being involved.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2013

Emneord

  • Borgerinddragelse
  • Byhaven 2200