Persontypetest - Det intime mødes endeligt?

Jonas Sebastian Helmer Roos, Seierskilde Pedersen, Lisbet Boline, Rikke Kam Hjulmand & Christiane Clausen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet indeholder en diskussion omhandlende brugen af persontypetests i erhvervslivet. De udvalgte persontypetests der refereres til, er udviklet på baggrund af psykologens C.G. Jungs persontypeindikator og hedder MBTI. Gennem projektet diskuteres tendensen til øget brug af tests ud fra en filosofisk hermeneutisk tilgang repræsenteret af Hans Georg Gadamer, hvor både individ- og samfundsperspektiv inddrages. Individet inddrages via interviews og testeresultater fra et team i Økonomistyrelsen, og samfundsdimensionen diskuteres med afsæt i teori af Ulrich Beck og Richard Sennett.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato12 jan. 2009

Emneord

  • Hermeneutik
  • Sennett
  • Beck
  • teamarbejde
  • team
  • Gadamer
  • MBTI
  • JTI