Patientspecifik Modellering af Hjertet med Heblik på Diagnosticering af Hjertesvigt

Philip Andreas Vingaard Larsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I denne afhandling implementeres forskellige matematiske modeller af blodkredsløbet med fokus på venstre hjertehalvdel. De forskellige implementeringer motiveres af tilgange fundet i litteraturen, og sigter på at tilpasse givne volumendata for atrium og ventrikel opnået ved MR-skanninger af 40 raske subjekter. En indledende analyse og sammenligning af de implementerede modeller ud fra data for ét subjekt giver anledning til et specifikt modelvalg for samtlige patienter. Baseret på denne implementering estimeres modelparametre for hver af de 40 subjekter. Speciel opmærksomhed gives et udvalg af de mest følsomme parametre. Ud fra værdierne af disse udføres en statistisk analyse, der har til formål at identificere forskelle mellem alders- og kønsgrupper. Ud fra den statistiske analyse skitseres desuden en mulig tilgang til diagnosticering af hjertesvigt.

UddannelserMatematik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 jan. 2017
VejledereJohnny T. Ottesen

Emneord

  • Matematisk modellering, hjerte, atrium, ventrikel