Parrhesia i dansk politik - en kvalitativ undersøgelse af danske politisk aktive unges oplevelse af den aktuelle politiske kultur i Danmark

Cecilie Riis Gadegaard

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Afhandlingen omhandler politisk aktive unges oplevelse af den aktuelle politiske kultur og hvordan denne påvirker de unges politiske engagement. Resultaterne af undersøgelsen viser, at de politisk aktive unge oplever den nuværende politiske kultur som opportunistisk, tenderende til det populistiske og som stærkt professionaliseret og medialiseret. De unge nærer dyb mistillid til både folkevalgte politikere, til medier og til objektiv og neutral forskning. Politisk aktive unge er i dag derfor dybt optagede af problematikker omkring postfaktualitet, fake news og politisk retorik samt af relationen mellem politik og medier i forhold til, hvilke aktører som udgør grundlaget for politisk intervention. Resultaterne viser endvidere, at en stor del af de politisk aktive unge ikke ønsker at fortsætte en karriere indenfor professionel politik, og at årsagen hertil skal findes i den aktuelle politiske kultur. Herimod finder andre informanter motivation og vilje til at fortsætte i det politisk spor, da de motiveres af at ville forandre den politiske kultur. Endeligt viser specialets resultater, at den aktuelle politiske kultur, ifølge de politisk aktive unge, har en ekskluderende effekt på store dele af de unges generation, og at politisk arbejde og indflydelse i høj grad er forbeholdt unge fra ressourcestærke miljøer.

Specialet omhandler hermed, hvordan den helt unge generation af politisk aktive borgere påvirkes af ovenstående samfundsmæssige forandringsprocesser og af den politisk kultur.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jun. 2018
Antal sider79
VejledereRasmus Willig

Emneord

  • unge, politisk deltagelse, demokrati, parrhesia, tillid