Pack Up

Sebastian Strømberg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning af Pack Up. Pack Up er en prototype af en app, der omhandler at skabe et community for backpacker, hvor man kan interagere med hinanden og mødes mens man er på farten. Igennem projektet vil det belyses hvorvidt app'en dækker målgruppens behov, og om udformningen af produktet som en app, er hensigtmæssigt i forhold til målgruppen. Dette vil ske af en analyse ud fra den indsamlede empiri, hvor Preben Sepstrups1 målgruppe teori inddrages, for at klarlægge hvilke karakteristika målgruppe besidder, og om de har de nødvendige ressourcer til at benytte app'en. Herefter vil målgruppens behov blive klarlagt ud fra en behov & tilfredsstilelses tilgang, som beskrevet af Sven Windahl2 m.fl., samt hvilke motiver der ligger til grund for disse, samt om det ligger inde for målgruppes normale mediebrug. Derudover vil Everett M. Rogers3 diffusionsteori blive anvendt, for at få et indblik i hvordan og hvorfor en innovation bliver adopteret, samt indflydelsen på denne proces af ens interpersonelle relationer igennem ens sociale system.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2013
VejledereHenriette Bernhoff Lungholt

Emneord

  • Målgruppe afprøvning