Pædagogik, kultur og frivillighed - et feltteoretisk perspektiv på nye aktører og udfordringer i det minoritetspædagogiske arbejde.

Thomas Brisson Jørgensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Denne specialeafhandling tager udgangspunkt i et frivilligt drevet værested ved navn GHG med beliggenhed i boligområdet Gadehavegård i Høje Taastrup. Værestedet GHG blev opstartet i juni 2010 af en gruppe venner og bekendte med minoritetsdansk baggrund, der igennem længere tid havde været trætte af de mange negative historier om børn og unge i udsatte boligområder, der så ofte finder vej til nyhederne. Målet med GHG var en institution, der kunne være med til at vende denne negative bølge ved at forsøge en alternativ tilgang til det sociale og pædagogiske arbejde med minoritetsdanske børn. GHG har på de godt halvandet år, det i skrivende stund har eksisteret, haft succes med at tiltrække flere af områdets foreningsløse børn og unge, men har også næsten fra begyndelsen oplevet, at deres indsats ikke er blevet anerkendt – tværtimod er den blevet mødt med skepsis og modvilje. Især er det de frivilliges religiøse og kulturelle baggrund samt deres praksis generelt, der har været genstand for kritik. Men hvori ligger det anderledes i GHG’s arbejde reelt, og hvad er det egentlig, der har ført til, at GHG-institutionen fremstår som et problem, når den i grunden har været tænkt som en løsning? Dette er den centrale problemstilling i denne specialafhandling, som først og fremmest bygger på et feltarbejde foretaget i Gadehavegårdområdet, men som i princippet kunne tænkes at have været foretaget i et hvilket som helst andet udsat boligområde i Danmark.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jan. 2012
VejledereHanne Warming

Emneord

  • Frivilligt socialt arbejde
  • Feltanalyse
  • Pædagogik
  • Kulturelle forestillinger