Pædagogik i Skønlitteratur - Det gode og onde i Harry Potter-bøgerne

Morten C Andersen, Sarah G Egeris, Naja Kinch, Morten D Bech, Maria B Farver, Daniel Tafdrup, Catharina Thiel, Anne Catrine Preskou & Adina R Vind

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I projektet redegøres for de pædagogiske teorier behaviorismen, humanistisk-, liberal- samt reformpædagogikken og de bagvedliggende menneskesyn. Herefter overfører vi disse på kollegierne i J.K. Rowlings bøger om Harry Potter, og vi belyser ligheder og forskelle mellem disse. Herefter viser vi ved hjælp af semantisk analyse, hvordan karakterer, værdier og pædagogikker fremstilles som godt og ondt i bøgerne. Vi har draget den konklusion at humanistisk-, liberal-, og reformpædagogik alle fremhæves positivt gennem kollegiernes fremstilling, mens beskrivelsen af behaviorismen udelukkende er negativ. Dette er ikke et alment syn på de pædagogiske teorier, da ingen af dem skiller sig så markant ud, som det ses i Harry Potter-bøgerne, og de hver især har deres forcer i forskellige samfund.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004

Emneord

  • Harry Potter
  • reform pædagogik
  • Rowling
  • semantik
  • liberal pædagogik
  • humanisme
  • pædagogik
  • behaviorisme