Påvisning af Isomorfer i Metalliske Væsker

Asger Lindhardt Jensen, Mikkel Sakse Bennetsen, Christian Kjeldbjerg Kristensen, Jesper Rye Olsen, Frederik Storm Mahler & Casper Køneke

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger om metallerne Ag, Au, Cu, Ni, Pd og Pt er Roskilde simple i væskefasen, samt om der i så fald kan bruges isomorfer til at bestemme metallernes eksperimentelle smeltelinje. Dette gøres ved en molekylærdynamiksimulering i simuleringsprogrammet RUMD. For alle modellerne af metallerne anvendes der et effective medium theory-potentiale (EMT-potentiale) som potentialefunktion. Der gennemføres simuleringer der undersøger EMTpotentialets parametres indflydelse på korrelationskoefficienten R og densitetsskaleringseksponenten γ, samt kohæsionsleddets og eksponentialleddets indflydelse på samme. Gennem en sammenligning med Simon-Glatzel-fits af eksperimentelt bestemte data finder vi at modellerne af Ag og Cu har isomorfer, der ser ud til at kunne approksimere deres respektive eksperimentelle smeltelinjer, mens vi for Au-, Ni-, Pd- og Pt-modellerne ikke kan vise at deres isomorfer er gode approksimationer til deres respektive smeltelinjer. 

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2017
Antal sider86
VejledereNicholas Bailey

Emneord

 • Isomorfteori
 • isomorfer
 • Isomorph
 • Metalliske væsker
 • Smeltelinje
 • Lykkehjulet
 • Vitas
 • RUMD
 • det 7. element
 • Molekylærdynamik
 • simulering
 • fasediagram
 • fysik
 • glas og tid
 • matter
 • Jesper