Påvirkning af juvenile gedders (Esox lucius) fouragering på ørredyngel (Onccorhynchus mykiss) ved forskellige turbiditeter: The effects of turbidity on juvenile pikes (Esox lucius) feeding on juvenile trout (Onccorhynchus mykiss)

Allan Ambrosius Kristensen, Jens Thaulow Pedersen, Kristian Meier & Marie Louise Pedersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Studier af gedden (Esox lucius) har vist, at den kan have en regulerende virkning på bestanden af cyprinide fisk i en sø. Ved biomanipulation bruger man derfor gedder til at restaurere eutrofierede søer til mere klarvandede tilstande. Det er dog ikke tidligere undersøgt, om gedders jagteffektivitet bliver påvirket af turbidt vand. Vi har gennem laboratorieundersøgelser forsøgt at vise, om denne påvirkning finder sted. Til dette brugte vi 0+ gedder med en størrelse på mellem 15 og 20 cm. Deres jagteffektivitet blev målt ved tre forskellige turbiditeter (0, 7 og 38 NTU). Som byttefisk er der brugt ørredeyngel (Onccorhynchus mykiss). Ved sammenligning af det gennemsnitlige antal ørredyngel, der blev ædt for de tre turbiditets-niveauer kunne det konstateres, at der ikke var en signifikant forskel, på grund af en stor individuel variation i datasættet. Vores korrelationsanalyse viste en svag negativ sammenhæng mellem turbiditet og det antal byttefisk, der blev ædt ved høj turbiditet (38 NTU). Denne sammenhæng var dog ikke signifikant.

UddannelserMiljøbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereMorten Foldager Pedersen

Emneord

  • turbiditet
  • Gedde (Esox lucius)
  • attack efficiency
  • jagteffektivitet