Pårørendeinddragelse

Majken Høeg Olsen, Linda Bruus Kirkegaard, Helle Dorte Christiansen & Charlotte Friis Frederiksen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Resume Dette projekt er en kvalitativ undersøgelse af, hvilke udfordringer og muligheder der kan være forbundet med et øget fokus på pårørendeinddragelse for de sundhedsprofessionelle. Der er foretaget fire semistrukturerede interviews med sundhedsprofessionelle, to ledere og to basissygeplejersker. Derudover har vi anvendt kvalitativ sekundær empiri med forskellige perspektiver på de pårørende i relation til samarbejdet med de sundhedsprofessionelle. Projektets videnskabsteoretiske afsæt er eklektisk, i det vi har valgt at anvende fortolkende fænomenologi i udarbejdelse af interviewguide og i tilgangen til interviewpersonerne og en filosofisk hermeneutisk tilgang i analysen af empirien. I udvælgelsen af teori har vi primært fokuseret på kritisk teoretikere for at tilføje et kritisk perspektiv til problemstillingen Her kan nævnes Axel Honneths Anerkendelsesteori, Hartmut Rosas Accelerationsteori og Rasmus Willigs & Anders Ejrnæs´ teori om Flexisme. Endvidere har vi anvendt Steen Visholms teori om person- og rollebaseret autoritet. Ud fra analysen har vi udledt tre overordnede temaer: Faglighed, Tid og Forventninger. Alle temaer har en betydning for pårørendeinddragelsen. Analysen viser følgende udfordringer og muligheder: Strukturelle beslutninger har indflydelse på udøvelsen af faglighed i interaktionen med de pårørende. Derudover er den teknologiske acceleration i samfundet med til at sætte nye krav til de sundhedsprofessionelles faglige argumentation, i relation til viden om pleje og behandling. Desuden er der sket en ændring i de rolle- og personbaserede autoriteter. Mangel på tid, er en gennemgående faktor, som får en betydning for interaktionen mellem de sundhedsprofessionelle og de pårørende. Analysen viser desuden, at konkurrencestaten har en betydning for de sundhedsprofessionelles arbejdsvilkår. De sundhedsprofessionelle, der er interviewet i projektet oplever en uklarhed i forhold til forventninger.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 maj 2019
Antal sider95
VejledereHanne Themsen

Emneord

  • Pårørendeinddragelse
  • Sundhedsprofessionelle