På vej mod et Danmark med mere genanvendelse og mindre forbrænding -fra ressourcestrategi til praksis i kommunerne

Mark Booker Nielsen & Daniel Lynge Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Formålet med dette projekt har været at undersøge, hvilke udforinger og løsninger der gør sig gældende for danske kommuner i forbindelse med deres forsøget på at opfylde målsætningerne i ressourcestrategien, samt at pege på muligheder for optimering af det nuværende affaldshåndteringssystem i Danmark. I undersøgelsen tager vi udgangspunkt i AffaldPlus, og de problemstillinger de står overfor i deres forsøg med at genanvende mere organisk husholdningsaffald. Tre teknologisk alternativer bliver vurderet og sammenlignet (Aikan, gylle-baseret og slambarseret) for at klarlægge hvilken løsning er mest hensigtsmæssig for AffaldPlus og i forhold til målopfyldelse af ressourcestrategien. Vores undersøgelse pege her på at den mest hensigtsmæssige løsning vil være etableringen af grøn industriel symbiose med NK centrale renseanlæg, men at valget mellem de tre teknologier generelt vil afhænge af den lokale kontekst. I diskussionen samler vi på de forskellige erfaringer fra casen, og løfter det op til en overordnet diskussion af forholdet for affaldssektoren, og hvordan affaldssystemet kan optimeres. Det konkluderes at øget tværkommunalt samarbejde og øget standardisering af indsamlingsordninger, vil give positiveffekt på både samfundsøkonomien og miljøet. Ydermere vil mere nøjagtig og ens affaldsdata kombineret med målrettede politiske målsætninger, øge incitamentet til at genanvende de fraktioner, hvor der er den højest gevinst for miljøet. Løsninger skal findes ved bedre erfaringsudveksling og videndeling i mellem kommunerne. De enkelte løsninger skal stadig findes lokalt, i et tæt samspil med andre aktører og planlægningsaktiviteter, da de bedste løsninger findes med udgangspunkt i en konkret lokal kontekst.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jan. 2015
VejledereTyge Kjær