På kanten af kaos

Stine Mølgaard Sørensen & Mette Julie Lindhardtsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Vi startede med at stille os selv det spørgsmål: ”Hvorfor forløber projekter aldrig som planlagt?” Det endelig svar findes nok ikke, men i vores speciale kom vi frem til, at vidensdannelse og social interaktion er to vigtige elementer i forståelsen af succesfuld projektorganisering. Vi har skrevet et speciale om viden, uforudsigelighed og social interaktion. For os er viden ikke noget i sig selv, viden kan ikke stå alene, ej heller kan viden overføres fra en medarbejder til en anden – viden skabes i den sociale interaktion, og derfor er et fokus på den sociale interaktion nødvendig i projektarbejdet, som i dag foregår under nonlineære vilkår. Fordi viden er et fænomen, der skabes i den flygtige sociale interaktion er det også uforudsigeligt. Specialet omhandler også nye måder at tænke projektledelse på. Inspireret af, den amerikanske organisations teoretiker, Ralph Stacey stiller vi spørgsmålstegn ved den måde viden forstås og omgås på. Vi undersøger projektarbejdsformen i to forskellige virksomheder og ser på, hvordan den sociale interaktion har stor betydning for projektforløbet og de resultater, der skabes i projekterne. Ydermere ser vi på hvordan det uforudsigelige har stor indflydelse på processen, og hvordan man hele tiden prøver at kontrollere og skematisere projekter således de gøres forudsigelige. Specialet er bedømt af vejleder Jørgen Lerche Nielsen, og Censor Elsebeth Korsgaard Sorensen. Om specialet skrev de blandt andet: ”Problemstillingen belyses gennem brug af udvalgt relevant teori. Gennemførelsen er yderst overbevisende og løbende dokumenteres en klar teoretisk bevidsthed. Specialet er udtryk for klart struktureret, veldisponeret og perspektivrigt arbejde. I midlertidig ligger afhandlingens styrke i håndtering af de teoretiske og metodologiske problemfelter (…), samlet er der tale om en fremragende præstation.” Karakter: 12. Specialet er en redigeret udgave, og derfor stemmer sidetallene ikke helt overens, og der vil nogle steder mangle noget tekst.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2010
VejledereJørgen Lerche Nielsen

Emneord

  • interaktion
  • kompleksitet
  • Ralph D. Stacey
  • Viden
  • vidensdannelse
  • projektorganisering
  • abduktion
  • socialkonstruktivisme