Overvindelse af barrierer for overførsel og spredning af teknologi

Anja Charlotte Gylling, Marika Englén, Mathias Varming & Jakob Schatz

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten omhandler overførsel og spredning af vedvarende energiteknologier gennem CDM i den malaysiske palmeolieindustri. Teknologioverførsel er en af de fordele, som ulande kan drage nytte af i forbindelse med CDM-projekter, og det er derfor relevant at identificere barrierer, der forhindrer teknologioverførsel, og finde løsninger på barriererne. Teknologioverførsel kan være et hjælpemiddel til kapacitetsopbygning, hvis overførslen sker hensigtsmæssigt. Rapporten vil derfor behandle spørgsmålet om, hvad god teknologioverførsel og -spredning er, og hvordan de kan fremmes gennem CDM. Den grundlæggende forståelse af teknologi i rapporten, vil tage afsæt i Jens Müllers teori om international teknologispredning. Palmeoliesektoren i Malaysia, der udgør rapportens undersøgelsesområde, har et stort potentiale for CDM projekter og indførsel af teknologi, til fremmelse af bæredygtig udvikling indenfor denne industri. Det vil blive undersøgt, hvilke barrierer der findes for teknologioverførsel og -spredning i CDM-projekter i den malaysiske palmeolieindustri, og hvorledes barriererne kan overvindes.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2009
VejledereRikke Lybæk & Ole Erik Hansen

Emneord

  • Technology transfer
  • CDM