Overvågning og teknologi som motivation i callcentre? Overvågning og teknologi||Teknologi, overvågning, Callcentre og motivation

Tobias Heilmann & Freddy Østbygaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Ideen til dette projekt udsprang sig af vores møde med feltet teknologi og arbejde på vores studie i arbejdslivsstudier. Vores interessefelt har været de teknologier der anvendes til overvågning af medarbejderen, hvor arbejdsgiveren kan anvende denne teknologi til at evaluere den enkelte medarbejders arbejdsindsats. Vi følte det var et emne vi kunne relatere os til, eftersom de fleste ungdoms- , studiejob og lavtlønsjob kan være influeret af samspillet mellem teknologi og arbejde. Det udviklede sig til en interesse for de teknologier, som bliver brugt til at administrere de ansatte i callcentre. Det er computerbaseret administrationssystemer, der muliggør øget overvågning af den ansatte. Overvågning kan fortolkes som en handling der har til formål, at udøve kontrol over et andet menneske. Det kan være en symbolsk handling på manglende tillid til den ansatte. Derfor har overvågnings begrebet haft en tendens til at blive forbundet med noget negativt. Dette var også vores første tanke, men samtidig ønskede vi, at udfordre den gængse opfattelse af overvågning og det mundede ud i en undren. Vi diskuterede indbyrdes, hvorvidt overvågning ikke var et universelt træk hos mennesket og altid har eksisteret. Mennesket lader til at have en trang til at overvåge hinanden. Der har tidligere været intuitioner, hvor behovet for overvågning har givet mening for den enkelte for at være tilknyttet (Cohen, 1997),l det præmoderne samfund, så er der ikke samme muligheder i dag, for at overvåge hinanden gennem den direkte og fysiske overvågning. I dag består overvågning af store mængder indsamlede data, telefonoptagelser og ikke mindst videoovervågning. Overvågning har nok altid fundet sted i et vist omfang også før computersystemerne kom til. Men når det kommer til moderne former for overvågning, som på mange måder er blevet en hverdag for mange mennesker, hvad er så konsekvenserne? hvordan påvirker det den ansatte i arbejdet? og kan overvågning vise sig at være motiverende? Det er spørgsmål vi prøver at undersøge i det følgende projekt.

UddannelserArbejdslivsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato8 mar. 2016
VejledereCharlotte Grum

Emneord

  • Callcentre
  • Motivation
  • Teknologi
  • Overvågning