Oversvømmelser - en GIS-analyse

Heidi Bonde, Derya Baysal & Rømer Jonas

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vores mål med projektet er at få og formidle en bred teoretisk viden om oversvømmelser og årsagerne til dem, samt igennem en konkret case, få viden om, hvordan geografiske informations systemer kan anvendes til at mindske følgerne. Den valgte case omhandler forventet fremtidig stigning i havenes vandstand og konsekvenser af denne for Danmark. Igennem projektets første fase finder og formidler vi den nødvendige teoretiske viden om oversvømmelser – bl.a. historisk perspektiv, følgevirkninger, typer, årsager, værn, global opvarmning og geografiske informations systemer. Derefter, i projektets anden fase, udfører vi GIS - analyse på, hvilken effekt vandstandsstigninger i havene, i fremtiden, kan få på Danmark – resultatet bliver, at vi finder frem til præcist, hvilke arealer og adresser der er udsatte. Resultaterne præsenteres grafisk i form af flood maps. Til sidst efterbehandler vi den viden, vi er nået frem til igennem de foregående faser af projektet; vi diskuterer resultaterne af GIS - analysen, samt udvalgte problemstillinger vi har set som vigtige. Vores konklusion på projektet bliver, at global opvarmning er årsag til hyppigere og kraftigere oversvømmelser i Europa. Med udgangspunkt i både artikler og vores analyse, konkluderer vi også at geografiske informations systemer er et effektivt, og helt nødvendigt værktøj – men de mere komplekse advarsels- og forudsigelsessystemer er nødvendige som supplement. Resultatet af case analysen peger på, at der er behov for fokus og yderligere analyse af fremtidige konsekvenser for Danmark – vores case med ekstrem stigningen på syv meter viser, at det vil have ødelæggende følger for store dele af Danmark.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006

Emneord

  • GIS
  • naturkatastrofer
  • vandstandsstigning
  • oversvømmelser
  • global opvarmning